Saturday, 3 October 2020

Phật giáo Kim Cương Thừa là một thuật ngữ mô tả các thực hành mật tông (tantric) hay bí truyền của Phật giáo. Cái tên Kim Cương Thừa có nghĩa là "Bánh Xe Kim Cương". Ngoài ra, trường phái này còn có tên gọi khác là Mantrayana (Bánh Xe Thần Chú), vì nó đề cập đến việc sử dụng thần chú để ngăn chặn tâm trí đi lạc lối vào thế giới ảo tưởng. Nguồn gốc Mặc dù đôi khi còn tranh luận về việc Phật giáo Kim Cương Thừa (Vajrayana) là một nhánh khác của Phật giáo Đại Thừa hay là một con đường khác biệt bên cạnh Phật giáo Đại Thừa (Mahayana) và Phật giáo Nguyên Thuỷ (Theravada). Đây là cách mà truyền thống Phật giáo hiểu chính nó, như là "sự quay trở lại" cuối cùng của giáo lý Đức Phật. Người ta cho rằng, Phật giáo Kim Cương Thừa xuất hiện từ Đại Thừa ở Ấn Độ, có lẽ trong thế kỷ thứ 6-7. Nó nhanh chóng lan rộng ra khỏi Ấn Độ và được thành lập ở nhiều nơi trên thế giới như: Nepal, Bhutan và Mông Cổ, nhưng đặc biệt nhất là ở Tây Tạng, nơi nó trở thành hình thức chính của Phật giáo. Thật vậy, Kim Cương Thừa thường được gọi là "Phật giáo Tây Tạng".

Mật tông tây tanger

Mật Tông Tây Tạng Nguyên tác TANTRA IN TIBET của Tenzin Gyatso – Đạt-lại Lạt-ma 14 Jeffrey Hopkins dịch sang Anh ngữ và biên tập Thích Nhuận Châu dịch Việt ngữ –> Mục Lục Chi Tiết TỰA Tập sách nầy chúng tôi trích dịch từ hai tác phẩm của Đức Đạt-lại Lat-ma 14 Tenzin Gyatso. Tác phẩm thứ nhất là Tantra In Tibet, ấn bản năm 1977 của Nhà xuất bản Snow Lion, Ithaca, NewYork, USA. Bản thứ hai là Kindness, Clarity and Insight, ấn bản lần thứ 14 năm 1998, cũng của Nhà xuất bản Snow Lion, Ithaca, NewYork, USA. Trong cuốn Tantra In Tibet, chúng tôi chỉ dịch phần đầu, còn phần thứ hai là Chân ngôn đạo thứ đệ (t: ngagrim chenmo) của ngài Tông-khách-ba chúng tôi thấy Đức Đạt-lại Lat-ma 14 đã phân tích khá kỹ nội dung cốt tuỷ Mật tông trong phần I của tập sách nầy, nên chúng tôi không đưa vào. Thay vì vậy, chúng tôi chọn dịch một số bài trong cuốn Kindness, Clarity and Insight để giúp người đọc hiểu rõ hơn những nội dung nặng về giáo lý trong chương I; đồng thời có thể hỗ trợ cho những ai có cơ duyên hành trì sâu vào pháp môn vốn rất khó và nhiều ẩn mật, và vì vậy, đã thu hút khá đông những hành giả mong nếm được hương vị giải thoát.

  • Nhạc chờ độc cho thuê bao di động Viettel - Cần Thơ IT
  • Mật tông tây tanger
  • Mật tông tây tang clan

Phật giáo Kim Cương Thừa - Mật Tông Tây Tạng - Kiến Thức

Mật tông có bốn bậc khác nhau từ cao xuống thấp là: Tối Thượng Mật Tông Thiền Quán Mật Tông Nghi Thức Mật Tông Lễ Bái Mật Tông Tối Thượng Mật Tông: Là đã đầy đủ các pháp hành trì của ba bậc thấp hơn và thành tựu đầy đủ các pháp quán tưởng chuyển hoá thân thành vị Phật Bổn Tôn được thành tựu Tam Mật tức là Thân Mật, Ngữ Mật, Ý Mật. Thiền Quán Mật Tông: Là đã đầy đủ các pháp hành trì của hai bậc thấp hơn. Hành giả phải biết rõ pháp tu quán tưởng chuyển hoá thân thành Đức Phật Bổn Tôn. Hành giả phải biết rõ phương pháp tu Quán Tưởng Đức Phật Bổn Tôn, biết rõ các Chân Ngôn, biết rõ các Thủ Ấn của bậc này, biết phương pháp tạo đồ hình Mạn Đà La, biết các Chân Ngôn, các nghi thức về làm Pháp Quán Đảnh, làm lễ cúng dường và còn rất nhiều nghi thức khác nữa v. của bậc Mật Tông này Nghi Thức Mật Tông: Là đã đầy đủ các pháp hành trì của bậc thấp hơn. của bậc Mật Tông này Lễ Bái Mật Tông: Là hành giả phải tu hành đầy đủ các pháp lạy sám hối, trì tụng. của bậc Mật Tông này Trong mỗi bậc Mật Tông lại có hai phần là Nội Mật và Ngoại Mật.

Về phần chú thích, chúng tôi cố gắng cung cấp thêm những kiến thức cần thiết để đi sâu vào giáo lý pháp môn nầy. Chúng tôi đã sử dụng những tư liệu vốn có rất hạn chế. Một số từ Bách khoa Phật học Toàn thư, Phật quang Tự điển bản điện tử, và phần lớn là trong Từ điển Phật học–Đạo Uyển 2006. Những chú thích có đánh dấu (*) kèm theo là của tác giả trong nguyên bản Anh ngữ. Chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót. Xin chân thành được đón nhận những chỉ giáo của bậc thức giả để việc nghiên cứu và hành trì của mọi người cũng như của chúng tôi có được nhiều lợi lạc. Xin nguyện hồi hướng công đức nầy cho toàn pháp giới. Nguyện rằng mọi người đều hưởng được những điều tốt lành khi thực hành theo chánh pháp. Trân trọng – Thích Nhuận Châu – Tịnh thất Từ Nghiêm, Đại Tòng Lâm – BR-VT Mục Lục Chi Tiết: Phần I. Cốt Tuỷ Của Mật Tông 1. Phương pháp tu tập Mật tông 2. Quy y 3. Tiểu thừa Đại thừa 4. Kim cương thừa 5. Cực quang 6. Sự vĩ đại của Mật thừa 7. Minh giải 8. Phép điểm đạo Phần 2. Những Bài Giảng Của Đức Đạt-lại Lạt-ma 14 Về Hành Trì Mật Tông Oṃ maṇi padme hūṃ Các vị thần thủ hộ trong Mật tông (Deities) Cái chết theo quan niệm của người Tây Tạng Sự thống nhất của hai trường phái Cựu dịch và Tân dịch Nhị đế Kho tàng Phật giáo Tây Tạng Chuyển hoá tâm qua thiền định Vấn đáp Sách Dẫn | Trang sau | Nguồn: (Thư Viện Hoa Sen)

Mặc dù nó xuất hiện như là một phản ứng đối với chủ nghĩa triết học của Phật giáo Ấn Độ, và có thể đã được dự định trở lại với giáo pháp và thực hành ban đầu của Đức Phật, Phật giáo Kim Cương Thừa nhanh chóng phát triển thành một hệ thống triết học và lễ nghi phức tạp. Kim Cương Thừa cũng đôi khi được gọi là "Phật giáo Mật Tông", một sự mở rộng bí truyền của tư duy và thực hành Phật giáo, nó tự coi mình như một con đường nhanh chóng và hiệu quả nhất để giác ngộ. Cũng giống như Phật giáo Đại Thừa, Kim Cương Thừa nhấn mạnh vai trò của Bồ Tát, nhưng truyền thống có xu hướng thiên vị các vị thần hung dữ và mở rộng đáng kể hệ thống các vị Bồ Tát. Nghi lễ thường sử dụng các thần chú mật tông (công thức bí truyền), Mạn-đà-la (sơ đồ và các bức tranh được sử dụng trong thực tiễn ảo hoá) và một loạt các nghi lễ khác. Sự nhấn mạnh lớn được đặt trên vai trò của các vị Đạo sư trong Kim Cương Thừa. Đó là những người đã làm chủ được truyền thống triết học và lễ nghi. "Guru" hay "Lama" là tên gọi những bậc thầy vĩ đại của Phật giáo Kim Cương Thừa, những người phục vụ cho chính trị và lãnh đạo tôn giáo (Đức Đạt Lai Lạt Ma là người được biết đến nhiều nhất của Tây Tạng).