Saturday, 3 October 2020

Cây mọc dưới tán rừng thường chứa hàm lượng diệp lục b cao giúp hấp thụ các tia sáng có bước sóng ngắn trong điều kiện thiếu tia sáng đỏ của ánh sáng khuếch tán. 1. 2. Nồng độ CO 2 Điểm bão hòa CO 2: Khi nồng độ CO 2 tối đa để cường độ quang hợp đạt cực đại. Nồng độ CO 2 trong không khí chiếm 0, 03%. Nồng độ CO 2 thấp nhất mà cây bắt đầu quang hợp là khoảng 0, 008% - 0, 01%, điểm bão hoà CO 2 tối đa của cây thường là 0, 4%. Nếu tăng dần nồng độ CO 2 lên đến trị số bão hòa CO 2 thì cường độ quang hợp tăng dần. Vượt quá trị số đó, cường độ quang hợp giảm. 1. 3. Nước Là nguyên liệu cho quang hợp. Điều tiết sự đóng mở khí khổng và nhiệt độ của lá. Là môi trường của các phản ứng sinh hóa trong tế bào. Là dung môi hòa tan các chất… Khi cây thiếu nước từ 40 à 60% thì quang hợp bị giảm mạnh và có thể ngừng trệ. Khi bị thiếu nước, cây chịu hạn có thể duy trì quang hợp ổn định hơn cây trung sinh và cây ưa ẩm. 1. 4. Nhiệt độ Nhiệt độ ảnh hưởng đến các phản ứng enzim trong pha tối và pha sáng của quang hợp.

Sinh 11 bài 10.4

1. Ánh sáng 1. Cường độ ánh sáng Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến cường độ quang hợp khi nồng độ CO2 tăng Điểm bù ánh sáng: cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp cân bằng với cường độ hô hấp. Điểm bão hòa ánh sáng: là trị số ánh sáng mà từ đó cường độ quang hợp không tăng thêm dù cường độ ánh sáng tiếp tục tăng. Trong khoảng giữa điểm bù ánh sáng và điểm bão hòa ánh sáng, cường độ quang hợp tăng hầu như tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng. 1. 2. Quang phổ của ánh sáng Các tia sáng có độ dài bước sóng khác nhau ảnh hưởng không giống nhau đến cường độ quang hợp. Quang hợp chỉ xảy ra tại miền ánh sáng xanh tím và miền ánh sáng đỏ. Các tia sáng xanh tím kích thích sự tổng hợp axit amin, prôtêin. Các tia sáng đỏ xúc tiến quá trình hình thành cacbohidrat. Cường độ hấp phụ ánh sáng của các loại sắc tố quang hợp Thành phần ánh sáng biến động phụ thuộc: Trong môi trường nước, thành phần ánh sáng biến động nhiều theo độ sâu Thời gian của ngày: sáng sớm và chiều ánh sáng có nhiều tia đỏ hơn; buổi trưa các tia sáng có sóng ngắn (tia xanh, tia tím) tăng lên.

  1. Sinh 11 bài 10.5
  2. Bài hát về miền trung lũ lụt
  3. Video bài tập kegel sau sinh
  4. Sinh 11 bài 10 câu hỏi sgk
  5. Bài hát chúc mừng sinh nhật tiếng anh
  6. Sinh 11 bài 10 ans

Để học tốt Sinh học lớp 11, loạt bài Soạn, Giải bài tập, trả lời câu hỏi sgk Sinh học lớp 11 được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Sinh học 11.

  1. Song kiếp đào hoa tập 19