Sunday, 4 October 2020
 1. Đề toán lớp 2 học kỳ 2 phép nhân
 2. Đề toán lớp 2 tuần 20
 3. Đề toán lớp 2 cuối năm
 4. Đề toán lớp 2.2
 5. 50 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán - Download.vn

A. 0 B. 35 C. 70 D. 1 Câu 2: 7 giờ tối còn gọi là: A. 17 giờ B. 21 giờ C. 19 giờ D. 15 giờ Câu 3: Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là: A. 100 B. 101 C. 102 D. 111 Câu 4: 5m 5dm =..... Số điền vào chỗ chấm là: A. 55m B. 505 m C. 55 dm D. 10 dm Câu 5: Cho dãy số: 7; 11; 15; 19;.... số tiếp theo điền vào chỗ chấm là: A. 22 B. 23 C. 33 D. 34 Câu 6: Nếu thứ 6 tuần này là 26. Thì thứ 5 tuần trước là: A. 17 B. 18 C. 19 D. 20 Câu 7: Số lớn nhất có ba chữ số là: A. 998 B. 999 C. 978 D. 987 Câu 8: Hình vuông ABCD có cạnh AB = 5cm vi hình vuông là: A. 15 cm B. 20 cm C. 25 cm D. 30 cm Câu 9: 81 – x = 28. x có giá trị bằng bao nhiêu? A. 53 B. 89 C. 98 D. 43 Câu 10: 17 + 15 – 10 =..... 32 B. 22 C. 30 D. 12 II. Phần tự luận: (10 điểm) Câu 1: (1 điểm) Trên bảng con có ghi phép tính: 6 + 8 + 6 Lan cầm bảng tính nhẩm được kết quả là 20. Huệ cầm bảng tính nhẩm lại được kết quả là 26. Hỏi ai tính đúng? Câu 2: (4 điểm) Mai có 28 bông hoa, Mai cho Hoà 8 bông hoa, Hoà lại cho Hồng 5 bông hoa. Lúc này ba bạn đều có số bông hoa bằng nhau.

Đề toán lớp 2 học kỳ 2 phép nhân

Đề toán lớp 2 tuần 20

Đề toán lớp 2 cuối năm

Nhằm đánh giá lại năng lực học tập của các em học sinh mời các em học sinh và quý thầy cô giáo cùng tham khảo 29 đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2. Hi vọng, với đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 sẽ giúp các em có thể làm quen với hình thức ra đề thi và củng cố kiến thức môn Toán lớp 2, đồng thời giúp các thầy cô giáo có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc ra đi đề thi và giảng dạy trên lớp. Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 Đề số 1 Trường:……………………. Lớp:……………………….. Tên:…………………………. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I Môn: Toán- Lớp 2 Năm học: 2011-2012 Thời gian: 60 phút Phần I: Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 1. 1 dm = ……………… A. 1cm B. 10 cm C. 100 cm D. 50 cm 2. 28 + 4 = ………………… A. 24 B. 68 C. 22 D. 32 3. Số liền sau của 99 là: A. 97 B. 98 C. 99 D. 100 4. 6kg + 13 kg= ……………kg A. 19kg B. 29 kg C. 18 kg D. 20 kg 5. Số lớn nhất có hai chữ số là: A. 90 B. 100 C. 89 6. Số hình chữ nhật có trong hình vẽ là: A. 4 B. 9 C. 6 D. 5 7. 3l + 6l – 4l = …………l A. 13l B. 14l C. 5l D. 4l 8.

Đề toán lớp 2.2

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I Môn: Toán- Lớp 2 Năm học: 2011-2012 Thời gian: 60 phút Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: a/ 80;81;…. ;…. ;….. ;86 b/ 70;…. ;…;64 Câu 2: Tính 7 + 8 = 10 + 2 = 8 + 4 = 9 + 4 = Câu 3: Đặt tính rồi tính 27+15 50 + 9 Câu 4: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm 9 + 9……. 19 2 + 9……. 9 + 2 40 + 4……44 25 + 5…….. 20 Câu 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 25+14=39 42+15=71 60+40=90 25+45=70 Câu 6: Hình bên có: ……… hình tam giác ……… hình tứ giác Câu 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1 dm = ……… cm 30 cm = …….. dm 5 dm = ………cm 70 cm = …….. Câu 8: Một cửa hàng buổi sáng bán được 45 kg gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 15 kg gạo.

50 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán - Download.vn

 • Đề toán lớp 2 học kì 1
 • Đề toán lớp 2 tìm x nâng cao
 • Cách vẽ xe đạp
 • Đề toán lớp 2 tự luận
 • Xem ảnh nóng
 • 20 bài toán luyện đếm hình lớp 2 - Gia sư Hà Nội
 • Đề toán lớp 2 tuần 22
 • Đề toán lớp 2 kì 2
 • Đề toán lớp 2 tuần 19